บริษัท แอนนี้ ซัพพลาย จำกัด

 

บริษัท แอนนี้ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งปี 2553 โดยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

• เราออกแบบระบบประกอบอาคารรวมถึงเทคโนโลยีสนับสนุนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้งานของเราสามารถตอบสนองกับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ขนาดเล็กเช่น บ้าน พื้นที่สำนักงาน ไปจนถึงขนาดใหญ่เช่น อาคารสูง โรงงาน เมือง เป็นต้น หากคุณมีแผนงานหรือโครงการโปรดติดต่อเรามา พวกเราจะจัดเตรียมข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมราคาที่เหมาะสม ตามความต้องการของคุณ

• เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อให้พร้อมกับงานทุกประเภท ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การเขียนโปรแกรมและกราฟฟิก และการทดสอบการทำงานทั้งระบบแบบบูรณาการในโครงการของคุณ ไปจนถึงการดูแลตลอดช่วงรับประกันผลงาน และการให้บริการหลังการขายหลังจากหมดการรับประกันผลงาน ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วโครงการของคุณจะอยู่ในการดูแลของพวกเราอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกบริษัท แอนนี้ ซัพพลาย

• เราดำเนินงานดูแลระบบประกอบอาคารของคุณด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรวมถึงงานซ่อมแซมต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ  เราเชื่อมั่นว่าการบำรุงรักษาที่ถูกต้องตามรอบการใช้งานเป็นประจำต่อเนื่อง และถูกหลักการทางวิศวกรรมรวมถึงหลักการบริหารทรัพยากรกายภาพแล้ว มันจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ซึ่งดีกว่าการละเลยและทำให้ระบบหรืออุปกรณ์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้หรือมีอายุการใช้งานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

         เราออกแบบระบบประกอบอาคารรวมถึงเทคโนโลยีสนับสนุนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้การออกแบบของเราตอบสนองกับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ขนาดเล็กเช่น บ้าน พื้นที่สำนักงาน ไปจนถึงขนาดใหญ่เช่น อาคารสูง โรงงาน เมือง เป็นต้น หากคุณมีแผนงานหรือโครงการโปรดติดต่อเรามา พวกเราจะจัดเตรียมข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมราคาที่เหมาะสม ตามความต้องการของคุณ

ทีมงานของเรา

            เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ที่พร้อมจะรับมือกับงานทุกประเภท ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การเขียนโปรแกรมและกราฟฟิก และการทดสอบการทำงานทั้งระบบแบบบูรณาการในโครงการของคุณ ไปจนถึงการดูแลตลอดช่วงรับประกันผลงาน และการให้บริการหลังการขายหลังจากหมดการรับประกันผลงาน ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วโครงการของคุณจะอยู่ในการดูแลของพวกเราอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน                เราดำเนินงานดูแลระบบประกอบอาคารของคุณด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรวมถึงงานซ่อมแซมต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ  เราเชื่อมั่นว่าการบำรุงรักษาที่ถูกต้องตามรอบการใช้งานเป็นประจำต่อเนื่อง และถูกหลักการทางวิศวกรรมรวมถึงหลักการบริหารทรัพยากรกายภาพแล้ว มันจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ซึ่งดีกว่าการละเลยและทำให้ระบบหรืออุปกรณ์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้หรือมีอายุการใช้งานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ครรชิต สำรอง

President

Certification: B.Eng.(Electrical Engineering), MBA (Master of Business Administration Program), M.Arch.(Master of Architecture).

กิตติกร พานทอง

Vice President
B. of Business Administration (Management-Industrial Management).

เลิศญกิจ พิบูลย์

Sales Director

B. of Business Administration (Management – Industrial Management)

ศศิธร สิโรราบ

Sales Executive

B. Eng. 

กฤตยา ยันต์วิเศษ

Sales Support and Purchasing

B. Eng. 

ปัญญา เจริญรัตน์

Project Manager

B.Eng. Computer Engineering

ณัฐฐา แก้วเจริญสุข

Project Manager

B. Eng. Electrical Engineering

อาวุธ จันทัย

Project Engineer

B. Eng. Electrical Engineering

ยุทธนา นพเก้า

Programmer and Commissioning Engineer

B. Eng. Computer Engineering

มฤคินทร์ ใจดี

Programmer Engineer

B. Eng. Computer Engineering

ปวริศร เศรษฐเศรณีกุล

Programmer Engineer

B. Eng. Computer Engineering

รณกร กองสุวรรณ

Programmer Engineer

B. Eng. Computer Engineering

วัชระ ทองฮวด

Service Manager

B.Eng. Mechatronics Engineering

กฤตเมธ เขียวดี

Service Engineer

B.Eng. Electrical Engineering

วีระพล วงศ์ชมพู

Service Engineer

B.Eng. Computer Engineering

กันธิชา แก้วโก

Accounting Manager

B.A. Faculty of Business Administration

เสาวภา สันทวงศ์

Office and Store Facilities

B.A, English

51/18 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 02-821-5050

1 + 11 =