ผลิตภัณฑ์

ระบบบริหารจัดการอาคาร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบริหารจัดการอาคารของเรานั้น จะปรับตามลักษณะการใช้งานของอาคารและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความน่าเชื่อถือสูง มีความเรียบง่าย และใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวระบบจะถูกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานแบบดังเดิมที่ต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือในห้องควบคุมระบบเท่านั้น ระบบนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด การเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือประจำตัวผู้ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน การมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์มากยิ่งขึ้น ฯลฯ โดยบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนตั้งแต่โปรแกรมบริหารจัดการไปจนถึงในระดับเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ พร้อมกับการเขียนโปรแกรมปฏิบัติการและงานทางด้านกราฟฟิกที่ใช้ตอบสนองการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่สมบูรณ์และครบถ้วนตามต้องการภายใต้บริษัทเดียว

ระบบการจัดการศูนย์ข้อมูล

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบริหารจัดการอาคารศูนย์ข้อมูล (ดาต้า เซนเตอร์) จะใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การใช้พลังงาน ระบบการทำความเย็น ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการการใช้พื้นที่ว่างและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าองค์กรใดก็อยากจะมีศูนย์ข้อมูลที่ประหยัดพลังงาน และง่ายต่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงและข้อมูลสำคัญที่ถูกจัดเก็บอยู่ในนั้น ซึ่งการใช้งานจะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยผ่านทาง โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ โดยบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้าตั้งแต่โปรแกรมบริหารจัดการไปจนถึงในระดับเซ็นเซอร์ต่าง ๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมปฏิบัติการและงานทางด้านกราฟฟิกที่ใช้ตอบสนองการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่สมบูรณ์และครบถ้วนตามต้องการภายใต้บริษัทเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการพร้อมปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสำนักงาน อาคารสูง สถานที่ราชการ ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน/มหาวิทยาลัย โรงงาน หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน โดยบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนตั้งแต่โปรแกรมบริหารจัดการไปจนถึงในระดับอุปกรณ์ประกอบระบบฯ ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ระบบที่สมบูรณ์และครบถ้วนตามต้องการภายใต้บริษัทเดียว

ระบบกล้องวงจรปิด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบกล้องวงจรปิดใช้ในงานทางด้านการรักษาความปลอดภัย หรือ การเฝ้าดูเหตุการณ์ ระบบสามารถแสดงเหตุการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งกล้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบเครือข่ายได้ โดยผู้ใช้งานสามารถ ดูเหตุการณ์ในพื้นที่ต่าง ๆจากระยะไกล เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย และ เฝ้าระวัง ภายในบ้าน สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกับฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ และระบบวิเคราะห์เหตุการณ์อัจฉริยะ ที่จะลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถขยายเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบตรวจจับการบุกรุก ระบบบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

ระบบควบคุมการเข้าออก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบริหารจัดการการควบคุมการเข้า-ออก ใช้สำหรับการควบคุมการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดไว้ รวมถึงการระบุตัวตน ที่จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความปลอดภัยสูงและสะดวกมากยิ่งขึ้น ระบบมีการจัดเก็บฐานข้อมูลและสามารถใช้ทั้งงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารทรัพยากรบุคคลในอาคารนั้น ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถขยายเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับการบุกรุก ระบบบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

ระบบตรวจจับการบุกรุก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบตรวจจับการบุกรุก ตัวระบบรองรับการใช้พื้นที่ขนาดเล็กเช่นบ้าน ไปจนถึงขนาดใหญ่เช่นโรงงาน  อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเมื่อมีเหตุบุกรุกจากบุคคลภายนอกเกิดขึ้น สัญญาณกันขโมยมีประโยชน์ในการดูแล ป้องกัน การบุกรุกการโจรกรรมชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่ตรวจจับการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกายหรือมีเจตนาที่ไม่ดี สัญญาณกันขโมยจะแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อีกทั้งยังสามารถขยายเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

ระบบที่จอดรถ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบที่ช่วยจัดการและบริหารพื้นที่ลานจอดรถของห้างร้าน หรือ หน่วยงานสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับอาคารหรือองค์กรนั้น ๆ โดยระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงอื่น ๆ เช่น ไม้กั้น ระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ ระบบอ่านป้ายทะเบียน ระบบนับรถ ระบบแจ้งจำนวนที่จอดรถ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถขยายเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เช่นระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบตรวจจับการบุกรุก ระบบบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น

ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบจัดการคุณภาพพลังงานของเรา ได้รวบรวมเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์แบบไว้ครบทั้งหมดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง(UPS) เครื่องย้ายโหลดไฟฟ้าจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง(STS)  อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ชุดจำหน่ายพลังงาน(DPUS) การตรวจติดตามระยะไกล ซอฟท์แวร์ ชุดแก้ไขตัวประกอบกำลัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ) อันมีสาเหตุจากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อแบบบูรณาการกับระบบบริหารจัดการอาคารได้อีกด้วย

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้องกันอัคคีภัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบป้องกันอัคคีภัยของเรา ประกอบไปด้วยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และชนิดความไวสูง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำและสารเคมี เรานำเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการป้องกันอัคคีภัยเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้มีความน่าเชื่อถือสูง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมความปลอดภัย และหากเมื่อเกิดเหตุระบบจะมีส่วนช่วยทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้คน รวมไปถึงป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินได้ อีกทั้งเรายังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคารเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงจุดหรือตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ที่ติดตามตัวของผู้ควบคุมเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทดีไวรวมถึงการใช้งานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้าออก เพื่อหาตำแหน่งสุดท้ายของคนที่ใช้งานประตูนั้น ๆ และการเชื่อมต่อแบบบูรณาการกับระบบบริหารจัดการอาคารได้อีกด้วย

ระบบประกาศและระบบเตือนภัยด้วยเสียง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบประกาศและการเตือนด้วยเสียงสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่คุณต้องการด้วยการริเริ่ม One Life Safety ทำให้ระบบประกาศและระบบเตือนภัยด้วยเสียงสำหรับพื้นที่สาธารณะและอาคารสมัยใหม่ มีความแตกต่างจากระบบสัญญาณเตือนภัยแบบเดิม ระบบยังสามารถเชื่อมต่อสัญญาณและทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับชีวิตมนุษย์ในทุกสถานการณ์ ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยระบบขั้นสูงเทคโนโลยีการตรวจสอบสายลำโพง และเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลแบบไดนามิกส์ที่ปลอดภัยจากความเสี่ยง ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบได้อย่างมาก แต่ลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นจนถึงการบำรุงรักษาภายหลัง ยังเป็นไปตามมาตรฐาน EN54-16 ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปสำหรับระบบเตือนภัยด้วยเสียง

ระบบเครือข่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบเน็ตเวิร์คเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบบ้านอัจฉริยะ  ระบบบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น จึงต้องแน่ใจว่าการออกแบบสามารถตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันและรองรับการขยายในส่วนของระบบต่าง ๆ ภายในอนาคต

ระบบบ้านอัจฉริยะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อทำให้บ้านของคุณฉลาดขึ้น เพิ่มความสะดวก ความสบาย อย่างเช่น ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย อุณหภูมิ แสงสว่าง และ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์

ระบบบริการการเรียกซ่อมและตรวจสอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็วของการบริหารจัดการ ให้เป็นเชิงกุลยุทธ์มากยิ่งขึ้น เรานำเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์กับการเรียกขอรับบริการจากผู้ใช้งาน มารวมกับหลักการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยในส่วนของผู้บริหารอาคารสามารถตรวจสอบงานที่มีอยู่ จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง การออกใบสั่งงาน การรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งงานซ่อม ฯลฯ และในส่วนของผู้ใช้อาคารที่จะทำให้คุณสามารถสร้างคำสั่งการเรียกซ่อมด้วยตนเอง และสามารถดูข้อมูล หรือติดตามแต่ละขั้นตอน จนกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น ระบบจะทำการจัดการคำร้องขอส่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล สิ่งที่เราทำทั้งหมดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ คุณภาพของผลผลิต และการบริหารค่าใช้จ่าย

51/18 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 02-821-5050

10 + 14 =